pic-upheader

banner01

SAE-40

این روغن موتور با گرد 40 جهت مصرف در فصل زمستان می باشد .در تولید این روغن از مواد افزودنی مرغوب استفاده شده است که با پوشش مناسب برای جلوگیری از ساییده شدن موتور و ثبات اکسیداسیون در دمای بالای موتور،پاک کننده در درجه حرارتهای بالا و پایین و کنترل رسوبات حاصل از کار موتورخودرو حفاظت می کند.

 

چگالی نقطه اشتعال نقطه ریزش شاخص گرانروی گرانروی cst 100c درجه روغن
%890 220 21- 115 15 SAE_40